Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır

Legal Online veri tabanı 29.11.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. 

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online kütüphane ile;  telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (500 +) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (700 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.


Online Kütüphane erişim adresi:
https://legal.com.tr/kitaplik

Site Kullanım Klavuzu :  https://legalonline.com.tr/klavuz-online-kutuphane.pdf


Legalbank ile;  içtihata (2.300.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (45.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (25.700 +) , tezlere (11.400 + ) dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi :
https://legalbank.net

Site Kullanım Klavuzu : https://legalonline.com.tr/klavuz-legalbank.pdf
İBRAHİM DİNLER (0484) 212-1111 / 3583
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
4.10.2021