Ödünç Verme

KÜTÜPHANEDEN ÖDÜNÇ YAYIN ALMA SAYI VE SÜRELERİ

Kullanıcı

Kitap

Gün

Görsel İşitsel Kaynaklar

Referans Kaynakları(Ansiklopediler, Sözlükler, Atlaslar vb.)

Tezler/Süreli Yayınlar

Personel

5 kitap

30 gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Öğrenci

3 kitap

15 gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Lisansüstü Öğrencileri

5 kitap

30 gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

 

İADE SÜRESİ GECİKEN YAYINLAR İÇİN UYGULANAN CEZALAR

  • İade süresi geciken her bir yayın için para cezası uygulanır.
  • Tüm kullanıcılar için ceza ücreti yayın başına geciken her gün için 0,25 kuruştur.
  • Ceza tutarının 30 TL’yi geçmesi durumunda kullanıcının kütüphane hesabı bloke edilir. Hesabın yeniden aktif hale getirilebilmesi için; gecikme ücretinin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına (internet bankacılığıyla, ATM'den veya banka şubesinden) T.C. kimlik numarası, dekont açıklama kısmına Kitap Gecikme Bedeli belirtilerek yatırılması ve alınan dekontla birlikte kütüphanemize başvurulması gerekmektedir. (Uzaktan diploma talebinde bulunacak olan öğrencilerimiz, alacakları dekontu kitap@siirt.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirler.

 

Banka Hesap Adı:

Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

IBAN Numarası:

Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR 100001000094492771315001

 

YAYINLARIN ÖDÜNÇ SÜRESİNİN UZATILMASI İŞLEMİ

  • Belirlenen limitin (30 TL)  üzerinde para cezası ile birlikte üzerinde kitap bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz. Bu kitapların iade edilmesi gerekmektedir.
  • Ödünç alınan yayın,  kendisi için belirlenen ödünç verme süresinin dolmasına en fazla 5 gün kala uzatma yapılabilir.
  • Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları -para cezası bulunmaması koşuluyla- kütüphane otomasyon sistemi üzerinden (web üzerinden http://yordam.siirt.edu.tr/yordambt/yordam.php, Cep Kütüphanem Uygulaması veya Kütüphane’de Katalog Tarama Kiosk’unda, KMatik) uzatma işlemi yapabilirler.
  • E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz. 

İBRAHİM DİNLER
Güncelleme : 14.06.2022 16:39:23