Genel Bilgi

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin 2007 yılında kurulması ile birlikte faaliyete geçmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak amacımız bilgi erişimine yönelik en hızlı, en ekonomik, en doğru hizmet anlayışını benimseyerek, üniversitemizde yapılan araştırmaları ve öğretimi desteklemek, gerek kütüphanemizde gerekse kütüphane dışı birimlerimizde akademik personelimizin, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve kurum dışı ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyabileceği bilimsel ve kültürel materyalleri sağlamak, düzenlemek ve bilgi çağına adapte, profesyonel bir hizmet sunmaktır.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak, bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal veri tabanları oluşturmak başlıca görevlerimiz arasındadır.

Kaynaklardan Yararlanma Şekli

Kütüphaneye üye olan akademik ve idari personel bir 30 gün süreyle en fazla 5 adet kitap; öğrenciler 15 gün süre ile 3 adet kitap; yüksek lisans ve doktora öğrencileri 30 gün süre ile 5 kitap alabilir. Ödünç alınan kitap süresi geciktirilmemiş ise ve başkası tarafından ayırtılmadıysa aynı süre ile iki defa uzatma işlemi yapılabilir.

 

Açık Erişim Sistemi

Üniversitemizde üretilmiş olan entelektüel birikimin dijital ortamda derleyen, saklayan, koruyan, diğer kurumların ve kişilerin serbestçe erişimini sağlayan sistemin hizmetini sunmaktır. Dijital belgelerin herkesin erişebileceği bir web ortamında bulunmasını sağlar. Entelektüel mirasın uzun vadeli saklanmasını ve korunmasını garanti eder. Ticari dergi yayıncılığında tıkanan sorunlara, açık erişim yayıncılığı sayesinde bu tıkanıklığa temel neden oluşturan fiyat ve erişim engellerini ortadan kaldırır.

 

Kütüphaneler Arası İş Birliği Sistemi (KİTS)

Kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyallerin diğer kütüphanelerden veya gerektiğinde yurt dışından sağlanması için aracı veya yardımcı olmaktır. KİTS’ ten Siirt Üniversitesi idari ve akademik personel yararlanabilir. İstek yapmak isteyen kullanıcılarımız web sayfamızda bulunan formlar kısmından ilgili formu eksiksiz doldurarak işlemi gerçekleştirmek üzere kütüphanemize ulaştırmalıdır. Kargo ücreti istekte bulunan kullanıcıya aittir. İstenen kaynağın ödünç süresi isteği karşılayan kütüphanenin vereceği süreye bağlıdır.

 

Türkiye Belge Sağlam Sistemi (TÜBESS)

Kütüphanemizde mevcut olmayan makale, tez, kitap gibi kaynakların personellerimize en kısa sürede erişimi sağlamaktır. TÜBESS’ ten Siirt Üniversitesi idari ve akademik personel yararlanabilir. İstek yapmak isteyen kullanıcılarımız web sayfamızda bulunan formlar kısmından ilgili formu eksiksiz doldurarak işlemi gerçekleştirmek üzere kütüphanemize ulaştırmalıdır. Kargo ücreti ve fotokopi giderleri İstekte bulunan kullanıcıya aittir. İstenen kaynağın ödünç süresi isteği karşılayan kütüphanenin vereceği süreye bağlıdır.

 

Veri Tabanlarımız

Üyesi olduğumuz EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) ve ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) gibi çeşitli konsorsiyum aracılığı ile erişimi mümkün kılınan veri tabanları üniversitemiz içinde ve dışında kullanıma açıktır. 

İBRAHİM DİNLER
Güncelleme : 14.06.2022 16:37:06