Birim Kalite Kurulu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞK.
BİRİM KALİTE KURUL ÜYELERİ

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

DAHİLİ NO

E-POSTA

Kemal ERDEMCİ

Daire Başkanı

Kalite Komisyonu Başkanı

3580

erdemci@siirt.edu.tr

İbrahim DİNLER

Şube Müdürü

Kalite Koordinatörü

3583

idinler@siirt.edu.tr

Esra DİRİARIN

Kütüphaneci

Üye

3589

esradiriarin@siirt.edu.tr

Ferhat SABAT

Kütüphaneci

Üye

3582

hazeldurmaz@siirt.edu.tr

 

 
İBRAHİM DİNLER
Güncelleme : 14.06.2022 16:44:16