İthenticate İntihal Tespit Programı

Bilindiği üzere intihal (aşırma, kopyalama) yeni bir sorun olmamasına karşın her türlü bilginin internet üzerinden dağıtımının giderek artması ile son yıllarda kurumlar için ciddi zararlara yol açmaktadır. İntihalin önlenememesi bilgi kalitesini düşürürken, bilgi üretenlerin haklarının korunamaması nedeniyle bilgi üretiminin azalmasına sebep olmakta ve haksız rekabete yol açarak dürüst çalışmaların hak ettiği değeri görmesini engellemektedir. İntihali (aşırma, kopyalama) engelleme ile ilgili olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9 Temmuz 2011 tarih ve 199 sayılı kararı gereği, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi (öğrenci ödevleri hariç) amacıyla, kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “İThenticate” intihal tespit programı alınarak Türkiye’deki tüm üniversitelerin erişimine açılmıştır. Veri tabanı hesabını kütüphaneden temin etmek isteyen akademik personelin (sadece tam zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...@siirt.edu.tr) deniz.celik@siirt.edu.tr adresine ad/soyad, akademik pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir. · Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.

Sorumlusu:
Deniz ÇELİK
Kütüphaneci
Dahili 3582
deniz.celik@siirt.edu.tr
İBRAHİM DİNLER (0484) 212-1111 / 3583
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
1.11.2017