İslam Araştırma Merkezi (İSAM) Deneme Veri Tabanı Erişimi

Deneme Veri Tabanı; Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
Veri tabanında hâlihazırda 78.252 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 55.351 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

İBRAHİM DİNLER (0484) 212-1111 / 3583
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
18.11.2019