Veri Tabanları

BMJ Online Journals

Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 27 tıp dergisine tam metin erişim sağlanır.

Kullanım Kılavuzu

Kaynak Listesi

·         Lisans Anlaşması sona ermesine rağmen, BMJ Journals 2012 yılı sayılarına erişim sağlanabilmektedir.

CAB

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulmaktadır. Ortalama olarak %70’ ine başka kaynaktan erişim imkanı olmayan, 230.000’in üzerinde tam metin dergi makalesi (%65) rapor ve konferans bildirileri (%34) tam metin içeriğe sahiptir.736 tam metin dergi bulunmaktadır.

Kullanım Kılavuzu

Kaynak Listesi


EBSCOHOST

12.544 adet dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır.

Kullanım Kılavuzu

Kaynak Listesi


Emerald

Muhasebe, Finans ve Ekonomi, İşletme, Yönetim ve Strateji, Eğitim, Mühendislik, Öğrenim ve Organizasyon, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphane Çalışmaları, Pazarlama, Lojistik ve Kalite, Emlak Yönetimi ve Çevre, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otelcilik alanlarında tam metin 306 dergilik koleksiyon.

Kullanım Kılavuzu

Dergi Listesi


IEEE

IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış 413 süreli yayına (journal, transaction, magazine, letter) IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş 880.000 adet konferans bildirilerine, 1.800 adet IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

Kullanım Kılavuzu

Dergi Listesi


İThenticate

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programı, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (Öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir.

Lisans anlaşması gereği; üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. iThenticate programını kütüphaneden temin etmek isteyen akademik personelin kurumsal e-posta adresleri ile (...@siirt.edu.trhazeldurmaz@siirt.edu.tr adresine ad/soyad, akademik pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekmektedir

Hızlı Kullanım Kılavuzu


Mendeley

Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır. Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir:

• 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak).

• Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak)

• Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak)

• Kurumlar için analiz aracı

Kullanım Kılavuzu


OVID-LWW

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. LWW Total Access Koleksiyonunda, 346 adet tam metin dergi bulunmaktadır. İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji vb.

Kullanım Kılavuzu

Dergi Listesi


ScienceDirect

Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 14.000’den fazla kitap ve 2.261 adet dergi başlığı içeren Elsevier’in hakemli tam metin veritabanıdır.

Kullanım Kılavuzu

Dergi Listesi

Kitap Serisi


Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Kullanım Kılavuzu


Springer Link

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren 2.151 adet tam metin dergi koleksiyonu.

Kullanım Kılavuzu

Dergi Listesi

Açık Erişimli Dergi


Taylor&Francis Online Journals

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren 1997'den günümüze 2.173 adet tam metin dergi koleksiyonu.

Kullanım Kılavuzu

Dergi Listesi


Turnitin

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, tez, proje vb. çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları  tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin' in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Turnitin hesabını kütüphaneden temin etmek isteyen tez danışmanları, Yrd. Doç. Dr.  ve üstü akademik unvana sahip öğretim üyelerinin kurumsal e-posta adresleri ile (...@siirt.edu.trhazeldurmaz@siirt.edu.tr adresine ad/soyad, akademik pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Öğretmen Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu


Web Of Science

WoS (Web of Science) (Science Citation Index Expanded-Social Sciences Citation Index-Arts and Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index- Science--Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities) 1980'den günümüze makalelerin, 1990'dan günümüze bildirilerin bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler.

Kullanım Kılavuzu


Deneme Veri Tabanları


Lebib Yalkın MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veri Tabanı

Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları, Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Hukuk, Yönetim Sistemleri ve Sektörel ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makalelerinden oluşmaktadır


Wiley Online Library

İşletme , Kimya, Bilgisayar, Çevre, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, Matematik, İstatistik, Tıp, Fizik, Astronomi, Psikoloji, Sosyal Bilimler konularında yayınlanmış 445 tam metin dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin geriye dönük arşivi 1996 ve 1997 yıllarına kadar inmektedir.

Kullanım Kılavuzu

Dergi Listesi

Duyuru

Lebib yalkın tarafından 63 yıllık tecrübe ve en son teknolojinin imkanlarıyla  geliştirilen mevbank veritabanı, mevzuat araştırmalar için en güncel  içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. mevbank  resmi gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler,  tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.  üniversiteler için özel hazırlanan yükseköğretim mevzuatı’na da  veritabanımızdan ulaşabilirsiniz.” 25 aralık 2017 tarihine kadar açık olacaktır.


İBRAHİM DİNLER
Güncelleme : 22.11.2017 15:15:08