Genel Bilgi

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

 

          Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin 2007 yılında kurulması ile birlikte faaliyete geçmiştir.

        Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak amacımız bilgi erişimine yönelik en hızlı, en ekonomik, en doğru hizmet anlayışını benimseyerek, üniversitemizde yapılan araştırmaları ve öğretimi desteklemek, gerek kütüphanemizde gerekse kütüphane dışı birimlerimizde akademik personelimizin, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve kurum dışı ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyabileceği bilimsel ve kültürel materyalleri sağlamak, düzenlemek ve bilgi çağına adapte, profesyonel bir hizmet sunmaktır.

        Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak, bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal veri tabanları oluşturmak başlıca görevlerimiz arasındadır.

        Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Merkez Kütüphanesi, şu an geçici olarak Meslek Yüksekokulu binası içerisinde (2.Katta) bulunan 292 m2’lik bir salonda 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 3 Kütüphaneci, 2 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur  1 Hizmetli ile hizmet vermektedir. Ayrıca;

  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Kezer Kampüsü)
  • Sağlık Yüksekokulu
  • Kurtalan Meslek Yüksekokulu
  • Eruh Meslek Yüksekokulumuzda
  • Eğitim Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi olmak üzere toplam 6 adet Birim Kütüphanemiz bulunmaktadır.

Teknik İmkanlar

Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphanemiz, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırmacılarına da açıktır. Ancak bunlar kütüphaneden, bağlı oldukları kurumdaki Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yararlanabilirler. Dışarıdan gelen okuyuculara kütüphane dâhilinde yararlanma imkanı sağlanabilmekte, ancak kendilerine ödünç kitap verilmemektedir. Kütüphanemiz KİTS  (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi)`e üyeliği olup kullanıcılarımıza sadece kendi kütüphanemizdeki kaynaklara değil KİTS`e üye olan bütün üniversite kütüphanelerinin basılı kaynaklarına erişim imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda 11 adet veritabanı kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

  İnternet aracılığıyla, TÜBİTAK tarafından Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi (ULAKBİM) Merkezine ve diğer elektronik veri tabanlarına kütüphanemiz üzerinden 7/24 kesintisiz erişim sağlanmaktadır Kütüphane otomasyon programı olarak kolay kullanılabilirliği göz önünde bulundurularak YORDAM programı tercih edilmiştir. Kullanıcılarımızın kütüphane binası içerisinde katalog taraması yapabilecekleri bilgisayarlar ve kablolu-kablosuz ağ sistemimiz mevcuttur.

 

Kütüphanemize Üye Olma Koşulları 

 1. Akademik, idari personel ve Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, yurt dışı değişim öğrencileri kütüphaneye üye olabilirler.

2. Öğrenciler Öğrenci Kimlik Kartı ile, akademik ve idari personel ise Personel Kimlik Kartı ile kütüphaneye üye olurlar.

3. Öğrenci Kimlik Kartı’nı kaybeden öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alacağı Öğrenci Belgesi ile kimlik kartını kaybeden personel ise Personel Daire Başkanlığı’ndan alacağı yazılı bir belge ile kütüphaneye üye olabilir.

4. Yurt dışı değişim öğrencileri, öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile kütüphaneye üye olabilirler.

5. Misafir Öğretim Üyesi statüsünde ders veren akademisyenler de Kütüphanemizden yararlanabilirler. 

Ödünç Verme

Üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrencileri ile emekli akademik ve idari personeli kütüphaneden ödünç kitap alabilirler.

Ödünç Vermede Uygulanan Kurallar

a) Kütüphaneye üye olan akademik personel bir defada en çok bir ay süreyle en fazla 5 (beş) adet kitap; idari personel en çok 15 gün süreyle en fazla 2 (iki) adet kitap alabilirler.

b) Öğrenciler 15 gün süre ile 3 adet kitap alabilirler.

c) Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri 15 gün süre ile 3 kitap alabilirler. Ödünç alınan kitap süresi geciktirilmemiş ise ve başkası tarafından ayırtılmadıysa o kitabın bir defa daha en çok aynı süre ile iki defa uzatılabilmektedir.

Hedeflerimiz:

*Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.

*Üniversitemiz araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmak.

*Farklı yerleşkelerde olmaları nedeniyle, kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan kullanıcılarımıza sunulan hizmeti arttırmak.

*Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak.

*Yüksek lisans ve  doktora öğrencileri gibi özel kullanıcı gruplarına verilen ödünç verme hizmetleri ve kaynak iadesi ile ilgili politikanın yeniden belirlenmesi.

*Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapılması.

*Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluşturmak, etkin kullanımlarını sağlamak ve kullanıcı eğitim programları geliştirmek.

*Türkçe yayın koleksiyonunu sanat, bilim ve kültür ürünleri açısından zenginleştirmek.

*Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer Üniversite ve araştırma kütüphaneleri/kurumları ile daha sıkı işbirliğine gitmek.

*Kütüphane kaynakları ve hizmetlerindeki erişimi kısıtlayan engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapılması.

*Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak.

*Kütüphane tarafından verilen “Kütüphane hizmetleri” programının kapsamı genişletilip, “bilgi okuryazarlığı” eğitimi adı altında yaygınlaştırılarak, Üniversitemizin tüm öğrencilerine ve araştırmacılarına seçimli bir ders olarak verilmesi için çaba göstermek.

*Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, düzenlenmesi ve sunulması için çalışmalar yapmak.

* Görsel-işitsel araç ve gereçlerimizi güncelleyerek Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak.

İBRAHİM DİNLER
Güncelleme : 02.11.2015 14:01:12